WIOSKI ŻYCIA W POSTACI GMIN

Główny cel to tworzenie sprzyjających warunków do życia oraz do rozwinięcia rolnictwa, także biznesu w wioskach oraz danie mieszkańcom szansy na szczęśliwe życie.

Połączenie Wiosek Życia w Gminy da możliwość zwiększenia rozwoju każdej wioski. Dzięki utworzeniu gminy powstanie wiele gospodarstw razem, które będą ze sobą współpracować, również pomagać sobie nawzajem zwiększając w ten sposób swoje dochody i zapewniając nowe miejsca pracy. Połączenie wsi w gminy spowoduje również rozwinięcie szlaków handlowych, wzrost zatrudnienia.

Фермеры: стоковые фото, изображения | Скачать Фермеры картинки на Depositphotos

Koncepcja polega na tym, że w każdej wsi będą rozwijać się różne gałęzie rolnictwa (hodowla zwierząt, produkcja pasz, grzybobranie, ogrodnictwo, uprawa winorośli …inne). Również powstaną różne centra rozrywki (kino, zoo, muzea…) to spowoduje większe zainteresowanie ludzi wioskami.

Pomiędzy wioskami będzie stworzony przepływ połączeń informacji, towarów i siły roboczej. Na przykład w niektórych wioskach, gdzie będą najlepsze warunki będzie prowadzone grzybobranie, w innych wioskach będzie rozwijać się biorolnictwo i ogrodnictwo, w wioskach, co znajdują się na południu będzie rozwijać się uprawa winorośli.

Między wioskami zostaną poprowadzone drogi dla lepszej komunikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *