PYTANIA DO REFERENDUM

 • Jak czujemy się w tym czasie zmian i dlaczego nie potrafimy żyć prawdziwie?
 • Jak bardzo czujemy się prawdziwymi ludźmi i dlaczego boimy si prawdy?
 • Jak podzielono nas na części, które odgrodzone łatwiej kontrolować?
 • Czego nam brakuje? (czas, pieniądz, spokój, zaopiekowanie, zrozumienie, kierunek, rodzina)
 • W co wierzymy dziś a w co będziemy wierzyć jutro? (pieniądz, władza, śmierć, czy prawdziwość , miłość, wdzięczność, wiara)
 • Narzędzia eutanazji społecznej (stres, półprawda, manipulacja, przewartościowanie – przewalutowanie, profanacja języka polskiego)
 • Poszukiwanie uczuć jako narzędzie przetrwania i odkrywania siebie
 • Czy czujesz się świadomym człowiekiem i ile czasu w trakcie dnia / tygodnia / miesiąca? (jak daleko widzimy?,
 • Jak nas podzielono i dlaczego jest dla nich ważne? (klasowanie, władza, pieniądze, kolejne narzędzia kontroli i przymusu)
  ——————————————————————————————————————————————

 • Dlaczego się spotykamy? (informacje w jednym miejscu, biznes życia, potrzebne rozwiązania, wkład w tworzeniu sieci, umożliwia korzyści na przyszłość)
 • Jakie wsparcie i dla kogo? (informacje w jednym miejscu, pomagam sobie, pomagając innym, życie inwestuje w nas, gdy my inwestujemy w życie)
 • Dlaczego warto oddać swój GŁOS? (bo to moje prawo, informacje w jednym miejscu, możesz zgłosić potrzebę i wskazać konkretne rozwiązanie)